Duben 2014

Prašnica

7. dubna 2014 v 11:24 | Štefan Kordoš |  Chalúpky

Prašnica


Na Slovensku existuje mnoho krásnych miest, skrytých pred očami návštevníkov. Jedným z nich je Prašnica.


Dnes nenápadná malá horská osada ukrytá v lesoch Veľkej Fatry stála v tesnej blízkosti prvej furmanskej cesty, ktorá spájala Pohronie s Liptovom. Cesta pod Prašnicou viedla cez tiesňavu Chytrô, kde konské vozy vyťahovali rumpálom. Najvyšší bod cesty bol vo Východnom Prašnickom sedle. Súčasnú Prašnicu tvorí 11 domov, ktoré slúžia chalupárom. Osada administratívne patrí pod Staré Hory.

Vznik osady Prašnica siaha až do 2. polovice 16. storočia , k roku 1563. Aj keď sa nedá ešte hovoriť že to bola osada. Až v súpise osád zo14.augusta 1652 sa uvádza Prašnica (Praschnitza) ako osada. Išlo o drevorubačsko-uhliarsku osadu v ktorej stáli 4 obytné domy a rovnaký počet hospodárskych objektov (maštalí). V obytných domoch žilo spolu 18 obyvateľov.


Prístup k osade je z hlavnej cesty B.Bystrica - Donovaly, doľava za pamätníkom Mor-Ho, autom sa dá parkovať za Jelencom, pred Valentovou, na odbočke žltej značky:
Názov osady Prašnica vznikol odvodením od názvu doliny, kde bolo sídlo založené. Motívom jej pomenovania bola historická cesta prechádzajúca dolinou. V tomto prípade názov upozorňoval na povahu, či charakter cesty vo význame suchá, prašná, teda nezamokrená cesta v bielych dolomitových pieskoch.

Prašnická dolina predstavovala koridor pre starú komunikáciu smerujúcu do Liptova, ktorá zrejme začala zohrávať dôležitú úlohu niekedy v 13.a14. storočí, kedy vzrástol význam baníctva v Starohorských vrchoch. Komunikácia viedla hore Starohorskou dolinou až po Horný Jelenec, ďalej pokračovala v dolnej časti doliny Rybie, z ktorej odbočovala do doliny Prašnica. Tu sa dolina po asi 500m vetvil na vlastnú Prašnickú a Suchú dolinu. Obe doliny predstavovali pravdepodobne aj dve rôzne varianty cestnej trasy do Liptova, ktoré sa znovu stretali tesne pred Východným Prašnickým sedlom (920m n. m.). Cez toto sedlo sa cesta dostala na územie Liptova a tu pokračovala ďalej Suchou dolinou.

Túto cestu poznal aj Matej Bel, ktorý ju opísal ako mimoriadne obtiažnu a následkom výmoľov spôsobených zrážkami znivočenú a načisto zanedbanú.

Ešte aj na mapách z 18.a 19. storočia je táto dnes už neexistujúca komunikácia označená ako stará cesta do Liptova ( Der alte liptauer Weeg) Toto jej označenie zaiste súviselo s jej odlíšením od novšej cesty do Liptova cez sedlo Veľký Šturec, ktorej vybudovanie historická literatúra pripisuje turzovsko-fuggerovskej spoločnosti.

V rokoch 1880 až 1920 bolo v osade Prašnica až 15 obytných domov, v ktorých žilo až 120 ľudí. Posledný obyvatelia Prašnice zomreli po roku 2003.

V súčasnosti je v osade 11 obytných domov, z ktorých sú 3 domy na novo vybudované. Všetky domy sú využívané ako chaty.


Viac tu: http://prasnica.webnode.sk/o-nas/

Prvá chalúpka pri vstupe do doliny:

Pohľad z protiľahlého vrchu:


Kvitnúce Záružlie močiarne:


Prašnický Totem:

Poniklece na strmých Prašnických lúkach:

Foto z Pentaxom 67 + Takumar 105/2.4 na f2.4:

Pentax 67